Porada lekarska 20 zł
Badanie przeglądowe jamy ustnej/ Konsultacja lekarska 50 zł
Badanie przeglądowe jamy ustnej w połączeniu z innymi procedurami Bezpłatnie
Szczegółowy plan leczenia (omówienie) – koszt zaliczony na poczet dalszego leczenia 100 zł
Rtg punktowe zęba 20 zł