Badanie i konsultacja

Konsultacja lekarska 100 zł
Badanie przeglądowe jamy ustnej 50 zł
Badanie przeglądowe jamy ustnej w połączeniu z innymi procedurami Bezpłatnie
Szczegółowy plan leczenia (omówienie) – koszt zaliczony na poczet dalszego leczenia 100 zł
Rtg punktowe zęba 30 zł

Stomatologia zachowawcza

Znieczulenie powierzchowne („zamrażanie” lub żel) Bezpłatnie
Znieczulenie nasiękowe lub przewodowe 30 zł
Opatrunek leczniczy 80 zł
Światłoutwardzalne kompozytowe wypełnienie w zębie stałym (zależnie od wielkości) 170 zł – 250 zł
Odbudowa estetyczna zęba/Licowanie Mat. Kompozytowym 250 zł/350zł
Rekonstrukcja korony zęba przedtrzonowego 250 zł
Rekonstrukcja korony zęba trzonowego 300 zł
Wzmocnienie rekonstrukcji zęba wł.szklanym 100 zł
Dodatkowe włókno szklane do odbudowy 50 zł

Endodoncja

Leczenie kanałowe jednowizytowe zęba siecznego jednokanałowego 440 zł
Leczenie kanałowe jednowizytowe kła / zęba przedtrzonowego jednokanałowego 540 zł
Leczenie kanałowe jednowizytowe zęba przedtrzonowego dwukanałowego 640 zł
Leczenie kanałowe jednowizytowe zęba trzonowego trzykanałowego 740 zł
Za każdy dodatkowy kanał +50 zł
Powtórne leczenie kanałowe – reendo (za jeden kanał) +50 zł
Wypełnienie jednego kanału materiałem MTA +100 zł
Leczenie kanałowe przez koronę protetyczną +80 zł
Odbudowa korony zęba przed leczeniem kanałowym 80 zł
Zamknięcie wysokiej perforacji zęba materiałem MTA 150 zł
Opatrunek dokanałowy (za jeden kanał, przy leczeniu dwuwizytowym) +50 zł

Pedodoncja

Wizyta adaptacyjna (pierwsza wizyta w gabinecie bez leczenia) 80 zł
Wypełnienie glassjonomerowe w zębie mlecznym 120 zł
Światłoutwardzalne kompozytowe wypełnienie (kolorowe) w zębie mlecznym 150 zł
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 80 zł
Leczenie kanałowe zęba mlecznego 150 zł
Leczenie amputacyjne zęba mlecznego metodą formokrezolową z wypełnieniem 150 zł
Lakowanie bruzd lakiem szczelinowym (1 ząb) 80 zł
Lakowanie bruzd materiałem glassjonomerowym (1 ząb) 80 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego (ze znieczuleniem) 100 zł

Profilaktyka

Usunięcie kamienia nazębnego ultradżwiękami z polerowaniem zębów 120 zł
Piaskowanie zębów 120 zł
Lakierowanie zębów 100 zł
Wykonywanie co najmniej dwóch procedur profilaktycznych -10%

Wybielanie zębów

Wybielanie gabinetowe (za jeden łuk) 500 zł
Wybielanie uzupełnające do 2 tygodni od zabiegu (za jeden łuk) 250 zł
Wybielanie nakładkowe (za jeden łuk w tym szyna i materiał) 500 zł
Wybielanie pojedynczych zębów martwych (pierwsza wizyta) 120 zł
Wybielanie pojedynczych zębów martwych (kolejna wizyta) 80 zł

Chirurgia stomatologiczna

Ekstrakcja zęba stałego ze znieczuleniem 150 zł – 200 zł
Chirurgiczna ekstrakcja zęba ze znieczuleniem 250 zł
Ekstrakcja „zęba mądrości” ze znieczuleniem 350 zł
Opatrunek chirurgiczny 50 zł
Szycie tkanek miękkich 100 zł
Wypełnienie zębodołu materiałem kolagenowym  50 zł
Plastyka kieszonki dziąsłowej 100 zł

Protetyka

Korona porcelanowa na strukturze metalowej lub punkt w moście 1050 zł
Korona pełnoceramiczna e.max 1200 zł
Korona pełnoceramiczna cad/cam Cerkon 1300 zł
Korona pełnoceramiczna cad/cam Lava 1400 zł
Korona pełnoceramiczna cad/cam Lava Ultimate/Cerasmart GC/ Vita Enamic 1150 zł
Korona na implancie, porcelanowa na strukturze metalowej lub punkt w moście 1500 zł
Korona na implancie, pełnoceramiczna cad/cam Cerkon/Lava 1800 zł – 2000 zł
Korona na implancie dokręcana (łącznikokorona) pełnoceramiczna cad/cam Zirconzahn 2500 zł
Łącznik do implantu indywidualny – cerkon/tytan CAD/CAM 650 zł
Łącznik do implantu standardowy od 250 zł
Korona teleskopowa cercon – pekkton 2250 zł
Obrzeże ceramiczne 50 zł
Korona tymczasowa/dodatkowe przęsło w moście tymczasowym (Protemp IV) 100 zł – 150 zł
Osadzenie korony (za jeden punkt) 100 zł
Zdjęcie korony (za jeden punkt) 80 zł
Licówka ceramiczna (e.max, cercon) 1600 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z wł. szklanego 250 zł – 350 zł
Dodatkowe włókno szklane do w/w odbudowy 50 zł
Wkład koronowo-korzeniowy lany/lany składany 350 zł
Inlay/onlay kompozytowy (cad/cam) 1150 zł
Inlay/onlay ceramiczny (e.max, cercon) 1250 zł
Most na włóknie szklanym (3 punkty) 1500 zł
Proteza szkieletowa/szynoproteza 1600 zł – 1650 zł
System bezklamrowego mocowania protez szkieletowych (zasuwy, zatrzaski – komplet) 700 zł
Frezowanie korony pod protezę szkieletową 50 zł
Proteza akrylanowa częściowa/całkowita 1050 zł
Siatka wzmacniająca protezę: metalowa/z wł. szklanego 150 zł – 200 zł
Naprawa protezy (+koszt dodatkowych elementów) od 150 zł
Podścielenie protezy akrylanowej/szkieletowej 200 zł – 250 zł

Periodontologia

Kiretaż zamknięty 250 zł
Wydłużenie korony klinicznej 200 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku 50 zł
Szynowanie zębów włóknem szklanym (zależnie od długości) od 350 zł
Szynowanie zębów włóknem szklanym z dowieszeniem zęba po radiektomii 600 zł

Stomatologia funkcjonalna

Ostateczna rekonstrukcja protetyczna poprzez wykonanie koron, mostów na zębach własnych pacjenta lub implantach albo za pomocą protez 250 zł
Modele diagnostyczne 100 zł
Deprogramator funkcjonalny  150 zł
Szyna terapeutyczna 650 zł
Korekta/przebudowa szyny 50 – 100 zł
Szyna stabilizująca/przeciw bruksizmowi 650 zł
Wax-up konstrukcyjny (na modelach) za każdy zab 50 zł
Mock-up kompozytowy funkcjonalny/tymczasowy wycena indywidualna

Podane ceny są cenami brutto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.