„Po co usuwać, można leczyć…” endodontycznie. Leczenie kanałowe polega na usunięciu z wnętrza zęba czyli jego komory i kanałów zmienionej zapalnie, pourazowej lub martwej miazgi (potocznie zwanej „nerwem”). Lekarz stomatolog, pracując w lupach o 6-krotnym powiększeniu i używając bardzo precyzyjnych narzędzi udrażnia, opracowuje i dokładnie oczyszcza kanały korzeniowe, a następnie wypełnia je szczelnie gutaperką na ciepło, stosując metodę płynnej fali (CWT). Zaniechanie leczenia endodontycznego może prowadzić do zmian destrukcyjnych w kości oraz zaostrzenia objawów bólowych.

W zakresie endodoncji wykonujemy:

    1. Jedno i dwuwizytowe leczenie kanałowe

    2. Powtórne leczenie kanałowe (reendo, rewizja leczenia kanałowego)

    3. Udrożnienie zobliterowanych kanałów

    4. Zamykanie wysokich perforacji (dna komory, okolicy ujść kanałów)