Wizyta adaptacyjna (pierwsza wizyta w gabinecie bez leczenia) 80 zł
Wypełnienie glassjonomerowe w zębie mlecznym 120 zł
Światłoutwardzalne kompozytowe wypełnienie (kolorowe) w zębie mlecznym 150 zł
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 80 zł
Leczenie kanałowe zęba mlecznego 150 zł
Leczenie amputacyjne zęba mlecznego metodą formokrezolową z wypełnieniem 150 zł
Lakowanie bruzd lakiem szczelinowym (1 ząb) 80 zł
Lakowanie bruzd materiałem glassjonomerowym (1 ząb) 80 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego (ze znieczuleniem) 100 zł